آشنایی با Gaussian و شناسایی حالت گذار

گروه مولفان:
حسین نقیببی بیدختی (نویسنده) | مریم دهستانی (نویسنده) | فهیمه شجاعی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
آشنایی با Gaussian و شناسایی حالت گذار عنوان کتابی است از حسین نقیببی بیدختی که در 124 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار گاوسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.