مسایل سیاسی واقتصادی نفت ایران

مولف:
ایرج ذوقی (نویسنده)

ناشر:
دانش پرور

درباره کتاب:
مسایل سیاسی واقتصادی نفت ایران عنوان کتابی است از ایرج ذوقی که توسط انتشارات دانش پرور در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.