حسابداری شرکتها 1

گروه مولفان:
اسفندیار دشمن زیاری (نویسنده) | حیدر فروغ نژاد (نویسنده) | غلامرضا صفار زاده (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
حسابداری شرکتها 1 عنوان کتابی است از اسفندیار دشمن زیاری که در 192 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شرکت ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسفندیار دشمن زیاری، کتاب‌های مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان(فرهنگ سبز)، حقوق تجارت(موسسه کتاب مهربان نشر)، فرآیند بودجه(موسسه کتاب مهربان نشر)، اصول حسابرسی(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,200 تومــان