راهنما و تشریح کامل مسائل دینامیک

گروه مولفان:
سید امیر مسعود رحمانی (نویسنده) | سید امیرمنصور رحمانی (نویسنده) | جیمز لیثرب مریام (نویسنده)

ناشر:
نیوشا نگار

درباره کتاب:
راهنما و تشریح کامل مسائل دینامیک عنوان کتابی است از سید امیر مسعود رحمانی که توسط انتشارات نیوشا نگار در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک عملی است. از سید امیر مسعود رحمانی، کتاب تشریح کامل مسائل انتقال حرارت(نیوشا نگار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.