مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی حسابداری

مولف:
علی اسداللهی (نویسنده)

ناشر:
ساکو

درباره کتاب:
مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی حسابداری عنوان کتابی است از علی اسداللهی که در 334 صفحه و توسط انتشارات ساکو در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اسداللهی، کتاب‌های مجموعه سوالات مدیریت مالی(کتابخانه فرهنگ)، مجموعه سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد خرد(کتابخانه فرهنگ)، کارشناسی ارشد مدیریت مالی(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.