سوالات تالیفی و آزمون شیمی فیزیک [بانک سوالات ارشد، مجموعه شیمی]

گروه مولفان:
علیرضا عابدین (نویسنده) | علی مقیمی (ویراستار)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
سوالات تالیفی و آزمون شیمی فیزیک [بانک سوالات ارشد، مجموعه شیمی] عنوان کتابی است از علیرضا عابدین که در 190 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا عابدین، کتاب‌های تشخیص و درمان اختلال شخصیت مرزی از دیدگاه روان پویایی(شرکت نشر قطره)، شیمی فیزیک(پوران پژوهش)، شیمی کوانتومی(پوران پژوهش)، زبان تخصصی در شیمی محض و کاربردی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.