مهندسی گرمایش (عمومی)

مولف:
غلام رضا نخعی نیازی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ روز

درباره کتاب:
مهندسی گرمایش (عمومی) عنوان کتابی است از غلام رضا نخعی نیازی که توسط انتشارات فرهنگ روز در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرمایش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلام رضا نخعی نیازی، کتاب‌های مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی(فرهنگ روز)، هویت و امنیت سایبری(فرهنگ روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
گرمایش