زبان تخصصی کارآفرینی

گروه مولفان:
رضا محمدکاظمی (نویسنده) | داود سپاهی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
زبان تخصصی کارآفرینی عنوان کتابی است از رضا محمدکاظمی که در 112 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا محمدکاظمی، کتاب‌های کارآفرینی و گردشگری(کتابخانه فرهنگ)، تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر(کتابخانه فرهنگ)، بازاریابی خدمات(آثار فکر)، اقتصاد ورزش(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.