حسابداری (مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد)

مولف:
مهرداد پرچ (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
حسابداری (مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد) عنوان کتابی است از مهرداد پرچ که در 510 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد پرچ، کتاب‌های برنامه کسب و کار در یک روز(موسسه کتاب مهربان نشر)، مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت(کتابخانه فرهنگ)، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(براتی)، مدیریت بازاریابی(آموخته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.