تشریح کامل مسائل انتقال حرارت

گروه مولفان:
سید امیر مسعود رحمانی (نویسنده) | سید امیرمنصور رحمانی (نویسنده)

ناشر:
نیوشا نگار

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل انتقال حرارت عنوان کتابی است از سید امیر مسعود رحمانی که در 616 صفحه و توسط انتشارات نیوشا نگار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرما است. از سید امیر مسعود رحمانی، کتاب راهنما و تشریح کامل مسائل دینامیک(نیوشا نگار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.