تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات ساختمانی -مکانیکی، الکتریکی، اکوستیک-، مصالح ساختمانی (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد)

مولف:
سعید فرمهین فراهانی (نویسنده)

ناشر:
گنج هنر

درباره کتاب:
تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات ساختمانی -مکانیکی، الکتریکی، اکوستیک-، مصالح ساختمانی (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از سعید فرمهین فراهانی که توسط انتشارات گنج هنر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مصالح ساختمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان