انگلیسی برای دانشجویان مدیریت -کلیه گرایشها- اجرایی و MBA

مولف:
وحیدرضا میرزائیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
انگلیسی برای دانشجویان مدیریت -کلیه گرایشها- اجرایی و MBA عنوان کتابی است از وحیدرضا میرزائیان که توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحیدرضا میرزائیان، کتاب‌های انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات(سمت)، درآمدی بر پرولوگ و پردازش زبان فارسی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.