تشریح کامل مسایل اصول مکانیک کوانتومی

مولف:
اسکندر احمدی پویا (نویسنده)

ناشر:
دانش نگار

درباره کتاب:
تشریح کامل مسایل اصول مکانیک کوانتومی عنوان کتابی است از اسکندر احمدی پویا که در 228 صفحه و توسط انتشارات دانش نگار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کوانتوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.