آزمون های نظام مهندسی برق

مولف:
هوشیار خزائی (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
آزمون های نظام مهندسی برق عنوان کتابی است از هوشیار خزائی که در 324 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از هوشیار خزائی، کتاب‌های آزمون های جامع استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، آزمونهای جامع استخدامی(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها(مهرگان قلم)، گنجینه سوالات آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی(مهرگان قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.