تشریح کامل انتقال جرم (تری بال، کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
عباس هاشمی زاده (نویسنده) | رابرت ایوالد تریبال (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
تشریح کامل انتقال جرم (تری بال، کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از عباس هاشمی زاده که در 295 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جرم (فیزیک) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.