راهنمای حل مسائل تکنیک پالس

گروه مولفان:
شهره ربیعی (نویسنده) | محمدحسن نشاطی (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
راهنمای حل مسائل تکنیک پالس عنوان کتابی است از شهره ربیعی که در 296 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تپ الکترونیکی است. از شهره ربیعی، کتاب آزمایشگاه الکترونیک(گسترش علوم پایه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.