تاریخ معماری، درک عمومی معماری، درک عمومی معماری منظر (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد معماری)

گروه مولفان:
آیدین جوانی دیزجی (نویسنده) | حسین پناه (نویسنده) | حسن مطلبی پور (نویسنده) | مهگل مرتهب (نویسنده)

ناشر:
گنج هنر

درباره کتاب:
تاریخ معماری، درک عمومی معماری، درک عمومی معماری منظر (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد معماری) عنوان کتابی است از آیدین جوانی دیزجی که توسط انتشارات گنج هنر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آیدین جوانی دیزجی، کتاب‌های فن شناسی معماری ایران(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، آسیب شناسی بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی(گنج هنر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.