شیمی تجزیه (1، 2 و دستگاهی)

مولف:
حسین رباط جزی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
شیمی تجزیه (1، 2 و دستگاهی) عنوان کتابی است از حسین رباط جزی که توسط انتشارات مدرسان شریف در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از حسین رباط جزی، کتاب شیمی تجزیه(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.