سازه های بتنی

مولف:
پنام زرفام (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
سازه های بتنی عنوان کتابی است از پنام زرفام که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از پنام زرفام، کتاب‌های سازه های فولادی(کتابخانه فرهنگ)، سازه های بتن آرمه(کتابخانه فرهنگ)، سازه های فولادی(کتابخانه فرهنگ)، سازه های بتن آرمه(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.