اولین کتاب V-Ray در 3DS Max

مولف:
محمداحسان گنابادی (مترجم)

ناشر:
سخن گستر

درباره کتاب:
اولین کتاب V-Ray در 3DS Max عنوان کتابی است با ترجمه محمداحسان گنابادی که در 348 صفحه و توسط انتشارات سخن گستر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرافیک کامپیوتری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.