حل مسائل ارتعاشی با استفاده از MATLAB

گروه مولفان:
رائو وی دوکی پاتی (نویسنده) | مهدی مرادی حقیقی (مترجم) | مرتضی غفرانی (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

درباره کتاب:
حل مسائل ارتعاشی با استفاده از MATLAB عنوان کتابی است از رائو وی دوکی پاتی با ترجمه‌ی مرتضی غفرانی که در 240 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Solving vibration analysis problems using MATLAB.. موضوع اصلی این کتاب متلب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رائو وی دوکی پاتی، کتاب‌های محاسبات عددی(تایماز)، ارتعاشات تئوری و مسائل(مهرالنبی)، ارتعاشات تئوری و مسائل(مهرالنبی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.