تحقیق در عملیات (مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع و سیستم های اقتصادی و اجتماعی)

گروه مولفان:
مهدی سلطانی فر (نویسنده) | علی ابراهیم نژادمرزونی (نویسنده)

ناشر:
پردازشگران

درباره کتاب:
تحقیق در عملیات (مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع و سیستم های اقتصادی و اجتماعی) عنوان کتابی است از مهدی سلطانی فر که توسط انتشارات پردازشگران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از مهدی سلطانی فر، کتاب رهیافت حل مسئله و پرسش های چهارگزینه در محاسبات عددی(حفیظ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.