دُرّ پارسی (برگزیده ای از متون نظم و نثر فارسی)

مولف:
عبدالعلی قاسمی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

درباره کتاب:
دُرّ پارسی (برگزیده ای از متون نظم و نثر فارسی) عنوان کتابی است از عبدالعلی قاسمی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است.