دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی

مولف:
مصطفی دهقانی پور (نویسنده)

ناشر:
مقدس

درباره کتاب:
دستورالعمل های اجرایی در پروژه های فنی عمومی کارهای ساختمانی عنوان کتابی است از مصطفی دهقانی پور که در 1335 صفحه و توسط انتشارات مقدس در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.