کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی -جلد 1 (منابع تغذیه و سیستمهای توزیع)

گروه مولفان:
زایپ گونتر جی (نویسنده) | ورنر اشتورم (نویسنده) | پیروز پروین (مترجم) | عباسعلی کتیرایی (مترجم) | اختر رجبی (ویراستار)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
کتاب راهنمای زیمنس در تاسیسات الکتریکی -جلد1 (منابع تغذیه و سیستمهای توزیع) عنوان کتابی است از زایپ گونتر جی با ترجمه‌ی عباسعلی کتیرایی که در 612 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Elektrische Installationstechnik. موضوع اصلی این کتاب برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زایپ گونتر جی، کتاب‌های هندبوک تاسیسات برق(طراح)، تاسیسات الکتریکی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، هندبوک تاسیسات برق(طراح)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.