اقتصاد بهداشت (برای کشورهای در حال توسعه، راهنمای عملی)

گروه مولفان:
سوفی ویتر (نویسنده) | ابوالقاسم پور رضا (مترجم)

ناشر:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

درباره کتاب:
اقتصاد بهداشت (برای کشورهای در حال توسعه، راهنمای عملی) عنوان کتابی است از سوفی ویتر با ترجمه‌ی ابوالقاسم پور رضا که در 402 صفحه و توسط انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Heath economics for Developing countries: A practical guide. موضوع اصلی این کتاب کشورهای در حال رشد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.