تشریح کامل مسائل دینامیک (مکانیک مهندسی)

گروه مولفان:
سیامک میرمعصومی (نویسنده) | ایرج امیری بهقدم (نویسنده) | مهدی امیری بهقدم (نویسنده) | جیمز لیثرب مریام (نویسنده)

ناشر:
آشینا

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل دینامیک (مکانیک مهندسی) عنوان کتابی است از ایرج امیری بهقدم که در 718 صفحه و توسط انتشارات آشینا در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دینامیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج امیری بهقدم، کتاب‌های تشریح کامل مسایل اصول ترمودینامیک (2) زونتاک-بورگناک-ون وایلن(آشینا)، تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1)(دانشگاهی کیان)، تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (2)(دانشگاهی کیان)، تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات(دانشگاهی کیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,800 تومــان