آموزش شبکه های رایانه ای + NetWork [آموزشی کاربردی، انستیتو ایزایران]

مولف:
علی قدیم خانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انستیتو ایزایران

درباره کتاب:
آموزش شبکه های رایانه ای + NetWork [آموزشی کاربردی، انستیتو ایزایران] عنوان کتابی است از علی قدیم خانی که توسط انتشارات شرکت انستیتو ایزایران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شبکه های کامپیوتری است.