مهندسی راه و تحلیل ترافیکی

گروه مولفان:
فرد منرینگ (نویسنده) | والتر کیلارسکی (نویسنده) | حسین قهرمانی (مترجم) | محسن حسینقلیان (مترجم)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
مهندسی راه و تحلیل ترافیکی عنوان کتابی است از فرد منرینگ با ترجمه‌ی محسن حسینقلیان که در 381 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1381 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Principles of highway engineering and traffic analysis، c1990.. موضوع اصلی این کتاب ترافیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,800 تومــان