مجموعه جامع و طبقه بندی شده حسابداری دولتی

گروه مولفان:
حیدر احمدی (نویسنده) | فرزانه جلالی علی آبادی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مجموعه جامع و طبقه بندی شده حسابداری دولتی عنوان کتابی است از حیدر احمدی که در 288 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.