طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier (Hap 4. 3)

گروه مولفان:
مرتضی قیومی (نویسنده) | الهام حیدری (نویسنده)

ناشر:
سها دانش

درباره کتاب:
طراحی سیستم های حرارتی و برودتی به کمک نرم افزار Carrier (Hap 4. 3) عنوان کتابی است از الهام حیدری که در 336 صفحه و توسط انتشارات سها دانش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار کاریر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الهام حیدری، کتاب‌های و عشق پاشنه ی آشیلم بود(بوتیمار)، اذا که رو بشود زیرهای زبانی(سرزمین اهورایی)، نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان(آوای نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.