اقتصاد خرد 1

مولف:
محمد رضا لطفعلی پور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
اقتصاد خرد 1 عنوان کتابی است از محمد رضا لطفعلی پور که توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد خرد است. از محمد رضا لطفعلی پور، کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات بورس(جهاد دانشگاهی واحد مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,600 تومــان
موضوعات کتاب
اقتصاد خرد