کاملترین مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA (R 19)

مولف:
محمد رضا علیپور حقیقی (نویسنده)

ناشر:
نگارنده دانش

درباره کتاب:
کاملترین مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA (R 19) عنوان کتابی است از محمد رضا علیپور حقیقی که توسط انتشارات نگارنده دانش در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار کاتیا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا علیپور حقیقی، کتاب‌های مجموعه پروژه های کاربردی CATIA(نگارنده دانش)، کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA(نگارنده دانش)، کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA(نگارنده دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.