مرجع جامع ansys

گروه مولفان:
حجت ا. . آدمی (نویسنده) | خورشید حمیدزاده (نویسنده)

ناشر:
صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا

درباره کتاب:
مرجع جامع ansys عنوان کتابی است از حجت ا. . آدمی که در 568 صفحه و توسط انتشارات صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوافضا در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسیس (سیستم کامپیوتری) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,800 تومــان