مرجع جامع ansys

گروه مولفان:
حجت ا. . آدمی (نویسنده) | خورشید حمیدزاده (نویسنده)

ناشر:
صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوا فضا

درباره کتاب:
مرجع جامع ansys عنوان کتابی است از حجت ا. . آدمی که در 568 صفحه و توسط انتشارات صنایع هوا فضا وابسته به سازمان صنایع هوا فضا در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسیس (سیستم کامپیوتری) است.
قیمت کتاب
7,800 تومــان