تشریح کامل مسایل استاتیک

گروه مولفان:
حسن فروزانی (نویسنده) | جیمز لیثرپ مریام (نویسنده)

ناشر:
آزاده

درباره کتاب:
تشریح کامل مسایل استاتیک عنوان کتابی است از حسن فروزانی که در 696 صفحه و توسط انتشارات آزاده در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک عملی است.