مدیریت دولتی (هفت سال کنکور ارشد آزاد)

مولف:
محمدرضا فاطمی زاده (نویسنده)

ناشر:
ساد

درباره کتاب:
مدیریت دولتی (هفت سال کنکور ارشد آزاد) عنوان کتابی است از محمدرضا فاطمی زاده که توسط انتشارات ساد در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از محمدرضا فاطمی زاده، کتاب مدیریت دولتی(ساد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.