آنالیز ریاضی (تست های تالیفی و آزمون)[بانک تست ارشد، مجموعه ریاضی و آمار]

مولف:
حسن فیض آبادی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
آنالیز ریاضی (تست های تالیفی و آزمون) [بانک تست ارشد، مجموعه ریاضی و آمار] عنوان کتابی است از حسن فیض آبادی که در 275 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.