ژئوفیزیک و هواشناسی (پرسشهای چهارگزینه ای کنکور کارشناسی ارشد)

مولف:
داوود مومنی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
ژئوفیزیک و هواشناسی (پرسشهای چهارگزینه ای کنکور کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از داوود مومنی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.