آرماتوربند

مولف:
حسن مجتبی زاده (نویسنده)

ناشر:
دانش زنجان

درباره کتاب:
آرماتوربند عنوان کتابی است از حسن مجتبی زاده که در 208 صفحه و توسط انتشارات دانش زنجان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی با بتن مسلح است. از حسن مجتبی زاده، کتاب مدیریت طرحهای عمرانی و حسابداری دولتی(مهدیس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.