مدیریت بازاریابی [کتاب ارشد مجموعه مدیریت]

مولف:
مسعود مشهدی رمضانعلی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مدیریت بازاریابی [کتاب ارشد مجموعه مدیریت] عنوان کتابی است از مسعود مشهدی رمضانعلی که در 350 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.