حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 2 (کاملترین تشریح مسائل، قسمت دوم)

گروه مولفان:
رضا قیامت (نویسنده) | لوئیس لیتهولد (نویسنده)

ناشر:
پویش اندیشه

درباره کتاب:
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد2 (کاملترین تشریح مسائل، قسمت دوم) عنوان کتابی است از رضا قیامت که توسط انتشارات پویش اندیشه در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا قیامت، کتاب‌های تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن «عام»(آییژ)، تشریح کامل مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی جدید سیلورمن «خاص»(آییژ)، تشریح کامل مسایل تحلیل های ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی وبر(آییژ)، تشریح کامل مسایل تحلیل های ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی وبر(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.