کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (مجموعه سوالات چهار گزینه ای تالیفی برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری)

مولف:
علی یالپانیان (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (مجموعه سوالات چهار گزینه ای تالیفی برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری) عنوان کتابی است از علی یالپانیان که در 332 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی یالپانیان، کتاب‌های مجموعه نکات و پرسش های چهارگزینه ای کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و سایر گرایش ها(آذر)، مجموعه نکات و پرسشهای چهارگزینه ای کنکور کاردانی به کارشناسی شهرسازی(سیمای دانش)، مجموعه نکات و پرسش های چهار گزینه ای کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری(سیمای دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.