ریاضی مهندسی

گروه مولفان:
پویان کریمی (نویسنده) | امیر هنربخش (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
ریاضی مهندسی عنوان کتابی است از امیر هنربخش که توسط انتشارات نوآور در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر هنربخش، کتاب‌های معادلات دیفرانسیل(نوآور)، ریاضی مهندسی پیشرفته(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,200 تومــان
موضوعات کتاب
ریاضیات مهندسی