مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کامپیوتر (با پاسخهای تشریحی)

گروه مولفان:
مرتضی حمیدی (نویسنده) | مصطفی ایمانی (نویسنده)

ناشر:
نوین پژوهش

درباره کتاب:
مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کامپیوتر (با پاسخهای تشریحی) عنوان کتابی است از مرتضی حمیدی که توسط انتشارات نوین پژوهش در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از مرتضی حمیدی، کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کامپیوتر(نوین پژوهش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.