آمار و احتمالات (درس و کنکور کاردانی به کارشناسی، تمامی رشته ها)

گروه مولفان:
مسعود نیکوکار (نویسنده) | لطیف سعادتی سیدبگلو (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
آمار و احتمالات (درس و کنکور کاردانی به کارشناسی، تمامی رشته ها) عنوان کتابی است از مسعود نیکوکار که در 287 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار ریاضی است. از مسعود نیکوکار، کتاب‌های مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق(گسترش علوم پایه)، حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی(آزاده)، حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی(آزاده)، راهنمای حل محاسبات عددی(گسترش علوم پایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.