فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع (انگلیسی به فارسی)[مجموعه کتاب های جیبی همراه]

گروه مولفان:
یعقوب نماینده (نویسنده) | داود شکوهی نیا (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع (انگلیسی به فارسی) [مجموعه کتاب های جیبی همراه] عنوان کتابی است از داود شکوهی نیا که در 368 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داود شکوهی نیا، کتاب‌های فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی دریانوردی(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی نساجی(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی ابزار دقیق(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.