متره و برآورد (رسته ساختمان و ساختمانهای صنعتی)

گروه مولفان:
ناصر ملا محمدی عمران (نویسنده) | محمدعلی سیدحسین زاده (نویسنده)

ناشر:
هستان

درباره کتاب:
متره و برآورد (رسته ساختمان و ساختمانهای صنعتی) عنوان کتابی است از ناصر ملا محمدی عمران که در 420 صفحه و توسط انتشارات هستان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.