مدیریت -جلد 1 (مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد کلیه گرایشها)

مولف:
موسی مهدی کرمی (نویسنده)

ناشر:
پردازشگران

درباره کتاب:
مدیریت -جلد1 (مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد کلیه گرایشها) عنوان کتابی است از موسی مهدی کرمی که توسط انتشارات پردازشگران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از موسی مهدی کرمی، کتاب مدیریت(پردازشگران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.