کنترل فرآیندها (رشته مهندسی شیمی)[سری کتاب های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد سپاهان]

مولف:
محمد حسن منصوری (نویسنده)

ناشر:
نیک پی

درباره کتاب:
کنترل فرآیندها (رشته مهندسی شیمی) [سری کتاب های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد سپاهان] عنوان کتابی است از محمد حسن منصوری که توسط انتشارات نیک پی در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از محمد حسن منصوری، کتاب سیستم های کنترل خطی(نیک پی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.