محاسبات عددی (آنالیز عددی کاربردی)

گروه مولفان:
کرتیس اف جرالد (نویسنده) | علی محمد پورپاک (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
محاسبات عددی (آنالیز عددی کاربردی) عنوان کتابی است از کرتیس اف جرالد که در 400 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آنالیز عددی است. از کرتیس اف جرالد، کتاب آنالیز عددی کاربردی(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.